• Home
  • Blog
  • AKO OBAVLJA AKTIVNOSTI PRIPREMNOG I POMOĆNOG KARAKTERA NEMA OBAVEZU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE I PORESKOG BILANSA

Tag Archive

Tag Archives for " AKO OBAVLJA AKTIVNOSTI PRIPREMNOG I POMOĆNOG KARAKTERA NEMA OBAVEZU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE I PORESKOG BILANSA "

STALNA POSLOVNA JEDINICA ILI PREDSTAVNIŠTVO NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA, AKO OBAVLJA AKTIVNOSTI PRIPREMNOG I POMOĆNOG KARAKTERA NEMA OBAVEZU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE I PORESKOG BILANSA

Prema Zakonu o porezu na dobit nerezidentno pravno lice koje osnuje stalnu poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srbije preko koje obavlja delatnost i ostvaruje dobit, dužno je da podnosi poresku prijavu i poreski bilans. Ukoliko nerezidentno pravno lice na teritoriji Republike Srbije osnuje predstavništvo preko kojeg ne obavlja delatnost, već obavlja samo pripremne poslove i […]

Detaljnije...