Archive

Category Archives for "Zakoni o računovodstvu"

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) Predmet uređenja Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i način korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura. Registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura Član 2 Pravno ili fizičko lice […]

Detaljnije...

Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalan sadržaj elektronske fakture neophodan za njeno procesuiranje kroz sistem elektronskih faktura iz člana 5. Zakona o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS“, broj 44/21 i 129/21 – u daljem tekstu: Zakon), slučajevi u kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni, […]

Detaljnije...

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama. Član 2 Elektronske fakture izdate u okviru transakcija koje uključuju dužnika koji je subjekt javnog sektora koji ima više nivoa saglasnosti i koji ne poseduje svoj sistem ili deo sistema za upravljanje fakturama […]

Detaljnije...

Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi i način čuvanja elektronskih faktura, uslovi i način stavljanja na uvid elektronskih faktura na osnovu zahteva nadležnog organa i način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine fakture u papirnom obliku. Član 2 Čuvanje elektronskih faktura u sistemu elektronskih faktura iz člana […]

Detaljnije...

Zakon o računovodstvu

(„Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, […]

Detaljnije...