• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O NAČINU ISKAZIVANJA PRIHODA I RASHODA RADI UTVRĐIVANJA DOBITI KOJU STALNA POSLOVNA JEDINICA NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA OSTVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

(„Sl. glasnik RS“, br. 41/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika (u daljem tekstu: stalna poslovna jedinica) ostvari u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Stalna poslovna jedinica iskazuje prihode i rashode i druge podatke na osnovu kojih utvrđuje dobit u poreskom bilansu na Obrascu PBPJ – Poreski bilans stalne poslovne jedinice za period od ___ do___ 201_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Stalna poslovna jedinica sastavlja poreski bilans i dostavlja ga u Zakonom propisanom roku u jednom primerku nadležnom poreskom organu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović