Slobodne carinske prodavnice – Free shop

Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, član 427  

Carinski organ će odobriti da se roba za koju je odobren postupak carinskog skladištenja uputi iz carinskog skladišta u prodavnicu, po postupku i na način propisan za premeštanje carinske robe iz jednog carinskog skladišta u drugo

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-I-030-01-222/2021 od 8.7.2021. godine)

„Ovim aktom bliže je objašnjen postupak otvaranja slobodnih carinskih prodavnica, snabdevanje i smeštaj strane i domaće robe u slobodnu carinsku prodavnicu, evidencija i prodaja strane i domaće robe u slobodnoj carinskoj prodavnici, kao i postupak sa neprodatom robom u slobodnoj carinskoj prodavnici.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović