Poreski punomoćnik stranog lica

Poreski punomoćnik stranog lica – postupak registracije  poreskog punomoćstva kod poreske uprave.

Odredbama člana 10a Zakona uređen je način evidentiranja stranog lica u sistem PDV i imenovanje poreskog punomoćnika za PDV.

Novim pravilnikom, u poglavlju IX – Način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva, s tim što je po prvi put uređen način i postupak dostavljanja obaveštenja o opozivu ili otkazu punomoćja (član 29. Novog pravilnika) i, s tim u vezi, propisan novi Obrazac OOPPPDV.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović