Evidencija zaposlenih u inostranstvu i zaposlenim strancima

Evidencija o zaposlenim licima upućenim na rad u inostranstvo i o zaposlenim strancima

Vođenje evidencija u oblasti rada, utvrđena je sledećim Zakonima i podzakonskim aktima:

–  Zakonom o evidencijama u oblasti rada („Sl. list SRJ“, br. 46/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dr. zakon i 36/2009 – dr. zakon – dalje: Zakon

– Odlukom o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje evidencija u oblasti rada i obrascima prijava i izveštaja („Sl. list SRJ“, br. 40/97 i 25/2000, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 15/2010 – dr. pravilnik i 54/2010 – dr. uredba), i

– Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Sl. glasnik RS“, br. 56/2018 i 101/2020).

Zakonom se uređuju vrste, sadržaj i način vođenja evidencija u oblasti rada, kao i način prikupljanja, obrade, korišćenja i zaštite podataka iz tih evidencija.

U oblasti rada ustanovljavaju se, između ostalih, evidencija o zaposlenim licima, evidencija o slobodnim radnim mestima, evidencija o nezaposlenim licima, evidencija o zaradama zaposlenih lica, evidencija o ponudama stranih poslodavaca za zapošljavanje građana Savezne Republike Jugoslavije u inostranstvu, evidencija o građanima Savezne Republike Jugoslavije na radu u inostranstvu, evidencija o zaposlenim i nezaposlenim stranim državljanima i licima bez državljanstva u Saveznoj Republici Jugoslaviji kao i evidencija o korisnicima prava invalidskog osiguranja.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović