Prenos potraživanja rezidenta na nerezidenta - Biljana Trifunović

Prenos potraživanja rezidenta na nerezidenta

Prenos potraživanja domaćeg izvoznika na drugog nerezidenta – povezano lice

U praksi spoljnotrgovinskog poslovanja, čest je slučaj da domaći izvoznik, svoja potraživanja prenese na nerezidenta – povezano lice, izdavanjem „noncash charge letter“, odnosno knjižnog odobrenja. Knjižno odobrenje izdaje Centrala – povezano lice, i na taj način preuzima naplatu od dužnika, takođe povezanog lica.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!