Šifra naplate i dokumenta za pravdanje priliva po osnovu bonusa za već realizovan izvoz

Šifarnikom osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom  propisano je da se, u slučaju postojanja pripisa razlika na fakturisanu vrednost robe po osnovu spoljnotrgovinskog prometa robe između rezidenta i nerezidenta, prilikom naplate iz inostranstva, na nalozima platnog prometa sa inostranstvom (nalog za naplatu – slog 60) navodi šifra osnova priliva 651 – Pripis razlika na fakturisanu vrednost robe.

U slučaju uplata iz inostranstva nakon realizovag izvoza, odnosno pripisa razlika na fakturisanu vrednost, rezident je dužan da sačuva dokumentaciju na osnovu koje je uplaćen pripis razlika na fakturisanu vrednost, to može biti ugovor, knjižno odobrenje/zaduženje ili drugi dokumenti kojima se dokazuje osnov nastale razlike.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović