DEVIZNI RAČUNI REZIDENATA U INOSTRANSTVU

Tačkom 2. Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu, navedeni su slučajevi u kojima je držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu rezidentima dozvoljeno bez obaveze pribavljanja odobrenja Narodne banke Srbije, već samo na osnovu ispunjenosti Odlukom propisanih uslova, a koji su, kada se radi o rezidentima – fizičkim licima, sledeći:

  • domaći državljani zaposleni u diplomatskim, konzularnim i drugim predstavništvima Republike u inostranstvu koja se finansiraju iz republičkog budžeta, do ukupnog iznosa zarada ostvarenih od momenta upućivanja u predstavništva;
  • lica koja se upućuju na rad u misiju Republike u inostranstvu na osnovu odluke nadležnog organa, kao i predstavnici državnog organa koji u inostranstvu borave na osnovu odluke Vlade, do iznosa navedenih u tim odlukama;
  • lica koja se na stručno usavršavanje u inostranstvu upućuju na osnovu rešenja, u visini troškova iz tog rešenja, kao i lica kojima se mogu prenositi sredstva plaćanja po osnovu izdržavanja porodice, do iznosa utvrđenog propisom kojim se uređuju lični i fizički prenosi sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva, odnosno do iznosa od 10.000 evra;
  • lica koja se iseljavaju iz Republike, uz dokaz o iseljenju, do iznosa koji je prenet, odnosno iznet iz Republike, u smislu propisa kojim se uređuju lični i fizički prenosi sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva;
  • strani državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u Republici duže od jedne godine, a koji se shodno članu 2. tačka (1) Zakona smatraju rezidentima;
  • vlasnici nepokretnosti u inostranstvu za prodaju ove nepokretnosti, do iznosa vrednosti nepokretnosti navedene u ugovoru o kupoprodaji;
  • lica koja imaju državljanstvo Republike i prebivalište u Republici, a imaju i državljanstvo druge države;
  • lica sa prebivalištem u Republici koja imaju samo državljanstvo Republike, a čiji boravak u inostranstvu nije duži od godinu dana – i to na osnovu radne vize, posebne kategorije viza, boravišne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje, odnosno omogućava ovaj boravak;
  • lica koja su ostvarila stranu penziju u zemljama s kojima nije zaključen međudržavni sporazum – radi uplate penzija.

Fizička lica, rezidenti Republike Srbije, ukoliko prestanu da ispunjavaju uslove za dražanja deviza na računima u inostranstvu, dužni su da u roku od trideset dana unesu devize u Republiku Srbiju i ugase devizni račun u inostranstvu. Ukoliko rezidenti postupe suprodno propisu Narodne banke Srbije, propisana je novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović