SOCIJALNO OSIGURANJE ZA DOMAĆE DRŽAVLJANE KOJI SU ZAPOSLENI U INOSTRANSTVU

Državljani Republike Srbije koji su zaposleni u inostranstvu, ukoliko tamo nisu obavezno zdravstveno osigurani i ukoliko zdravstveno osiguranje ne važi van granica te države, u obavezi su da plaćaju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Državljani Republike Srbije koji rade u inostranstvu prijavljuju se sa šifrom 111 u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, uz overen prevod potvrde poslodavca o zaposlenju u inostranstvu kao i potvrdu inostranog nosioca osiguranja da lice nije obavezno osigurano odnosno da to osiguranje ne može koristiti van teritorije te zemlje.
Osnovica za obračun doprinosa je prosečna mesečna zarada u Republici isplaćena u četvrtom kvartalu prethodne godine, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike a utvrđivanje obaveze doprinosa za ova lica vrši Poreska uprava rešenjem, na osnovu podataka o osiguranicima po tom osnovu koje joj dostavlja nadležna organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Doprinosi se plaćaju do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović