• Home
  • Blog
  • SOCIJALNO OSIGURANJE ZA DOMAĆEG DRŽAVLJANE KOJI SU ZAPOSLENI U INOSTRANSTVU

Tag Archive

Tag Archives for " SOCIJALNO OSIGURANJE ZA DOMAĆEG DRŽAVLJANE KOJI SU ZAPOSLENI U INOSTRANSTVU "

SOCIJALNO OSIGURANJE ZA DOMAĆE DRŽAVLJANE KOJI SU ZAPOSLENI U INOSTRANSTVU

Državljani Republike Srbije koji su zaposleni u inostranstvu, ukoliko tamo nisu obavezno zdravstveno osigurani i ukoliko zdravstveno osiguranje ne važi van granica te države, u obavezi su da plaćaju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Državljani Republike Srbije koji rade u […]

Detaljnije...