PROMET INŽENJERSKIH USLUGA U INOSTRANSTVU

Ukoliko obveznik PDV pruža inženjerske usluge, usluge tehničke i mehaničke kontrole, testiranja i analize, pravnom licu koje nema sedište niti stalnu poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srbije prema članu 12. Zakona o porezu na dodatu na te usluge se ne obračunava i plaća PDV, jer se mesto prometa usluga smatra inostranstvo. Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Ovo ne važi ukoliko obveznik PDV vrši usluge ugradnje ili montaže uređaja ili delova.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović