Tag Archive

Tag Archives for " PROMET INŽENJERSKIH USLUGA U INOSTRANSTVU "

PROMET INŽENJERSKIH USLUGA U INOSTRANSTVU

Ukoliko obveznik PDV pruža inženjerske usluge, usluge tehničke i mehaničke kontrole, testiranja i analize, pravnom licu koje nema sedište niti stalnu poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srbije prema članu 12. Zakona o porezu na dodatu na te usluge se ne obračunava i plaća PDV, jer se mesto prometa usluga smatra inostranstvo. Obveznik PDV ima pravo […]

Detaljnije...