• Home
  • Blog
  • Događaji

04.02.2016. – Оdržan seminar „Uvoz bez tajni – obaveze uvoznika proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada“

Regionalna privredna komora Požarevac je, u saradnj sa „IFA INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, organizovala seminar na temu „Uvoz bez tajni – obaveze uvoznika proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada“

Predavač na seminaru je bila g-đa Biljana Trifunović, diplomirani ekonomista, vlasnik agencije.

Na seminaru su detaljno odrađeni primeri pripreme za tromesečni izveštaj agenciji za zaštitu životne sredine. Rok za plaćanje taksi za period oktobar – decembar je 15.02.2016. godine, krajnji rok za dostavljanje godišnjeg izveštaja je 31.03.2016. godine.

Proizvodi koji su obuhvaćeni evidencijama i taksom su:
– gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.),    poljoprivrednih i građevinskih mašina,;
– proizvodi koji sadrže azbest;
– baterije ili akumulatori;
– sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu;
– električni i elektronski proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja;
– vozila kategorije M1 i/ili N1.

12669567_944929982256861_4667175856503298049_n12418045_944929902256869_2421571347271486634_n12669424_944930042256855_1668605532861150330_n

Teme o kojima se raspravljalo na seminaru su sledeće:

  •    Proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada;
    • Obveznici obračunavanja i vođenja; dnevne evidencije, tromesečno i godišnje izveštavanje;
    • Obveznici vođenja evidencije o ambalaži;
    • Vođenje evidnecije o ambalaži sa primerima;

Seminaru su prisustvovali predstavnici privrednih društava sa Regiona i to: JP Elektroprivreda Srbije – Ogranak „TE – KO Kostolac“, MBS Smederevo, SDIT Požarevac, Laurence Walter Srbija, Smederevo, DUAL PVC Smederevo, PTP DIS doo, Krnjevo, JKP Miloš Mitrović, Velika Plana, Optimum Smederevska Palanka, GOŠA FŠV Smederevska Palanka, Harsco Metals Smederevo, Nardi Balkan doo, Požarevac i predstavnici RPK Požarevac. Seminar je medijski propraćen.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović