• Home
  • Blog
  • Racunovodstvo
8

OD 01. 03. 2016. SVE USLUGE KOJE SU PRIMLJENE ILI PRUŽENE OD STRANIH LICA NA TERITORIJI SRBIJE OPOREZUJU SE POREZOM PO ODBITKU OD 20%

PLAĆANJE NA SVE STRANEZakona o porezu na dobit pravnih lica usvojen je 29. 12. 2015. godine, stupio je na snagu 01. 01. 2016. („Službeni glasnik RS“, br. 112/2015. dalje Zakon). Odredbe člana 40. Zakona primenjuju se od 01. 03. 2016. godine a odnose na porez po odbitku.
Najveća novina, u pomenutom članu je tačka 5) člana 40. Zakona koja glasi: naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike oporezuje se stopom od 20% poreza po odbitku.

Prema dosadašnjem Zakonu, porez po odbitku obračunavao se po stopi od 20% i plaćao se na :
1) dividende i udele u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona;
2) naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (u daljem tekstu: autorska naknada);
3) kamata;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.