PDV PRILIKOM IZVOZA REKLAMNOG MATERIJALA

Reklamni materijalReklamnim materijalom se prema Pravilniku o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti samatraju dobra koja na sebi imaju istaknut logotip ili brend poreskog obveznika koji je izvršio promet dobara. Reklamni materijal mogu biti olovke, rokovnici, kalendari, notesi, privesci, kačketi, majice, kombinezoni, kecelje, rančevi, torbe, upaljači, otvarači za flaše, podmetači, poslužavnici, čaše, šolje, bokali, pepeljare, kese i druga dobra čija je pojedinačna tržišna vrednost manja od 2.000 dinara, bez PDV.

Prema Zakonu o porezu na dodatnu vrednost promet reklamnog materijala, poklona i dobara koja se daju besplatno, povremeno i različitim licima se ne smatra prometom dobara.

Prilikom davanja reklamnog materijali ukuona vrednost ne sme prelaziti 0,25% ukopnog prometa.

S obzirom da se reklamni materijal izvozi, prema Zakonu o PDV, PDV se ne plaća na promet dobara koja se izvoze.

Dakle ukoliko prilikom izvoza reklamnog materijala, ukupna vrednost reklamnog materijala pređe 0,25% ukupnog prometa, na pređenu vrednost se neće obračunavati PDV.

Ukoliko se ne radi o izvozu, ako ukupna vrednost reklamnog materijala pređe 0,25% ukupnog prometa, na pređenu vrednost će se obračunavati PDV ukoliko je obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza prilikom nabavke reklamnog materijala.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović