OBRASCI POR – 1 I POR – 2

PRIMERI OBRAZACA, PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE, SADRŽAJ ZAHTEVA ZA PODNOŠENJE POTVRDE O NEREZIDENTNOSTI I SPISAK DRŽAVA I NADLEŽNIH ORGANA KOJI IZDAJU POTVRDE O REIDENTNOSTI

POR-1U cilju ostvarivanja prava iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (pravni osnov za primenu beneficirane stope poreza po odbitku), neophodno je dostaviti obrasce POR – 1 i POR – 2.

Status rezidenta Republike Srbije, rezident dokazuje potvrdom na posebnom obrascu (Obrascu POR-1) osim u slučajevima kada se status rezidenta dokazuje potvrdom na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u nastavku je dat primer Obrasca POR-1, za prethodnu i/ili tekuću godinu, na engleskom jeziku).

Obrazac POR – 1
Prethodna/e godina/e – srpsko/engleski
Previous year/s – Serbian/English

REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIC OF SERBIA
Ministarstvo finansija/Ministry of Finance
Poreska uprava/Tax Administration

Br. / N o_________

Godišnji zahtev za ostvarivanje olakšice iz Ugovora/Sporazuma1između
Republike Srbije
2 i _______________________
Annual Claim for Relief under the Convention/Agreement
3 between
the Republic of Serbia
4 and ________________
o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak /i na imovinu
5
for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income/and on Capital
6

POTVRDA O REZIDENTNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
(izdata od strane nadležnog organa Republike Srbije)
RESIDENCE CERTIFICATEOF THE REPUBLIC OF SERBIA
(issued by the Competent Authority of the Republic of Serbia)

Ministarstvo finansija – Poreska uprava/Ministry of Finance – Tax Administration

Potvrđuje da je/certifies that

Naziv podnosioca zahteva/Name of Claimant: ______________________

Adresa: _________________ – Republika Srbija

Address: _________________ – Republic of Serbia

u ____ godini bio rezident Republike Srbije/was a resident of the Republic of Serbia in _____

u smislu člana 4. Ugovora/Sporazuma7 između Republike Srbije8 i _______________

within the meaning of the Article 4 of the Convention/Agreement9 between the Republic of Serbia10 and _________________

o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak /i na imovinu11

for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income/and on Capital12

Potpis/Signature ______________

Pečat / Stamp

Mesto i datum/Place and Date _________________________ godine / ______________________

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović