Tag Archive

Tag Archives for " PDV PRILIKOM IZVOZA REKLAMNOG MATERIJALA "

PDV PRILIKOM IZVOZA REKLAMNOG MATERIJALA

Reklamnim materijalom se prema Pravilniku o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti samatraju dobra koja na sebi imaju istaknut logotip ili brend poreskog obveznika koji je izvršio promet dobara. Reklamni materijal mogu […]

Detaljnije...