27.05.2013. održan je jednodnevni seminar „UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA“

U organizaciji Centra za  edukaciju i razvoj Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 27.05.2013. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodnevni seminar, na temu: „UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA“.

DSCI0186

 Seminar je održala dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com). 

Tema seminara je fokusirana na detaljno upoznavanje sa novim propisima iz oblasti spoljne trgovine, deviznog i carinskog poslovanja, donetim u drugoj polovini 2012. godine. S tim u skladu, treba imati u vidu činjenicu da se spoljno – trgovinski posao uvoza robe i usluga uglavnom ne završava carinjenjem, odnosno dobijanjem JCI i plaćanjem carinskih dažbina, kao i plaćanjem robe ino partneru, već je to veoma složen dvosmerni proces. “Današnjim predavanjem pokušaćemo da navedeni proces pojednostavimo i olakšamo poslovanje kompanijama na tržištu“, istakla je Biljana Trifunović

DSCI0189

 

„Složeni propisi, koji se naslanjaju jedan na drugi, nalažu da se na određeni broj proizvoda obračuna i plati „eko taksa“, kao i taksa za ambalažu, dok na pojedine proizvode firma ima obavezu da pored carine i poreza na dodatu vrednost, obračuna i plati porez po odbitku. Navedene takse i porezi predstavljaju dodatne namete na uvoz robe, ali neprimenjivanje propisa još više firme opterećuje naknadnim kaznama i zateznim kamatama. Pored brojnih olakšica koje su uvedene novim propisima i dalje su ostale na snazi brojne obaveze koje firme u spoljno – trgovinskom poslu moraju da ispune“, istakla je Biljana Trifunović, direktorka firme “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”.

 

DSCI0190

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: XILIA DOO, BEOGRAD, BG MIBRAS, BEOGRAD, SOKO ŠTARK, BEOGRAD i druge.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović