KNJIGOVOĐE – PRVI FILTER PERAČIMA NOVCA

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma obavezuje knjigovodstvene agncije, bez obzira da li imaju ovlašćeno lice i zamenika sa položenim ispitom i licencom, da rade i ponašaju se kao da su već obavile taj zakonski deo, što znači da primenjuju Zakon, i kontrolišu poslovanje svojih klijenata. Drugim rečima,  Uprava za sprečavanje pranja novca, sada će  kao i inspekcijski organ, kontrolisati primenu Zakona, i kontrolisati rad između ostalih, i  knjigovodstve agencije. Osnovni cilj jeste da se otkriju elementi koji ukazuju na pranje novca i finansiranje terorizma.

Pojedina udruženja računovođa pokušavaju da utiču na državne organe kako bi izmenili odredbe Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Njihov  osnovni zahtev je da se mala pravna lica i preduzetnici koji se bave poslovima knjigovodstva i imaju do 4 zaposlena radnika oslobode zakonske obaveze polaganja ispita za sticanje Licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca I finansiranje terorizma. Zahtevi za izmenu postojećeg zakona, nisu neosnovani, jer u veliki broj zemalja u okviru EU oslobodio je ove obaveze mala pravna lica i preduzetnike. Ta mogućnost nije predviđena našim Zakonom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović