9

NA UVOZ SOFTVERA PORED CARINE I PDV PLAĆA SE I POREZ PO ODBITKU

Uvoz nosača softvera (tzv. medija), prenosa i ustupanja autorskih prava na softveru, odnosno usluge davanja prava na korišćenje softvera podleže obračunu i plaćanju carine i PDV  u skladu sa Zakonom o PDV.Osnovicu za obračun PDV čini iskazana vrednost softvera na uvoznom računu, sa svim drugim pripadjućim troškovima /transport, izvozno carinjenje, osiguranje robe na putu, pakovanje/ koji se srazmerno raspoređuju i na drugu robu ukoliko je ima, na utvrđenu vrednost obračunava se carina koja se dodaje na ukupnu vrednost i zajedno predstavljaju osnovicu za obračun  PDV.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.