Tag Archive

Tag Archives for " USLUGE SAVETOVANJA "
4

USLUGE SAVETOVANJA, PROPAGANDE OBRADE PODATAKA I PRUŽANJE INFORMACIJA U INOSTRANSTVU – I PDV

Član 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost se odnosi na mesto prometa usluga. Ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice. Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra se mesto: u kojem se nalazi nepokretnost, ako se radi o prometu usluge […]

Detaljnije...