Tag Archive

Tag Archives for " JAVNE NABAVKE "

POSTUPAK JAVNE NABAVKE

MOGUĆNOST POSTOJANJA SUKOBA INTERESA I KORUPCIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE   U situaciji kada preduzetnik, koji je istovremeno i lice zaposleno kod naručioca, učestvuje u postupku javne nabavke postoji mogućnost sukoba interesa i rizik od korupcije, jer se to lice dovodi u položaj da može ostvariti određenu prednost prilikom pripremanja i podnošenja ponude na osnovu […]

Detaljnije...