Tag Archive

Tag Archives for " Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja "

I Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja

Izbegavanje međunarodnog oporezivanja ima za cilj da se oporezuje prihod u zemlji u kojoj je ostvren, a ne da se odliva i preliva porez u druge države. Pod poreskim suverenitetom jedne države podrazumeva se pravo te države da oporezuje sva lica i predmete koji se nalaze na njenoj teritoriji, kao i privredne aktivnosti koje se […]

Detaljnije...