Tag Archive

Tag Archives for " CARINSKI POSTUPAK "
2

PROMET POLOVNIH AUTOMOBILA U POSTUPKU CARINSKOG SKLADIŠTENJA IZMEĐU PRAVNIH I FIZIČKIH LICA

Carinski organi ne mogu da odobre promet robe u carinskom skladištu između pravnih i fizičkih lica, pošto to predstavlja vid prodaje na malo, i u skladu sa važećim carinskim propisima ovaj vid prometa nije dozvoljen, osim ako predmetna roba neće biti oslobođena od plaćanja carine u postupku puštanja robe u slobodan promet. (Objašnjenje Uprave carina, […]

Detaljnije...