Tag Archive

Tag Archives for " CARINSKI DUG MOŽE PLATITI DRUGO LICE "

CARINSKI DUG MOŽE PLATITI DRUGO LICE

Članom 110 Carinskog zakoga definisano je šta se smatra carinskim postupkom sa odlaganjem, a šta carinskim postupkom sa ekonomskim dejstvom. Carinski postupak sa odlaganjem je postupak: tranzita; carinskog skladištenja; aktivnog oplemenjivanja uz primenu sistema odlaganja; prerade pod carinskom kontrolom; privremenog uvoza. Carinski postupak sa ekonomskim dejstvom je postupak: carinskog skladištenja; aktivnog oplemenjivanja; prerade pod carinskom […]

Detaljnije...