Tag Archive

Tag Archives for " CARINJENE EKSPRESNIH POŠILJAKA "

CARINJENE EKSPRESNIH POŠILJAKA

Poštanski operatori koji obavljaju poštanske usluge u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju mogu vršiti carinjenje ekspresnih pošiljaka po jedinstvenoj stopi carine ako te pošiljke sadrže robu koja ispunjava uslove propisane carinskim propisima. (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-03-030-01-261/7/2016 od 3.8.2016. godine).  Članom 107. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015) propisano je da […]

Detaljnije...