Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Obračun i plaćanje poreza po odbitku – na spoljnotrgovinske poslove

 

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja i obračun poreza po odbitku na spoljnotrgovnske poslove, plaćanje stranom fizičkom ili pravnom licu:  dividenda, kamata, usluge, zakup pokretnih i nepokretnih stvari, autorski honorari, insustrijska svojina – licence za softver…

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović