Primena Reginalne konvencije o PAN-EVRO-MEDITERANSKIM preferencialnim prvilima o poreklu

Obavešenje o primeni Reginalne konvencije o PAN-EVRO-MEDITERANSKIM preferencialnim prvilima o poreklu u skladu sa obaveštenjem Evropke komisije od 30.09.2020 godine  

Zakon o potvrđivanju regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu

član 1

Dijagonalna kumulacija se može primenjivati samo ako su strane u kojima se obavlja konačna proizvodnja i strane konačnog odredišta sklopile sporazume o slobodnoj trgovini koji sadrže ista pravila o poreklu, sa svim stranama koje učestvuju u sticanju statusa proizvoda sa poreklom, tj. svim stranama iz kojih upotrebljeni materijali potiču

Veza: Akti Uprave carina broj:
– 148-07-483-01-102/2016 od 24.2.2016.
– 148-07-483-01-102/2/2016 od 29.2.2016.
– 148-07-483-01-102/3/2016 od 20.07.2016.
– 148-07-483-01-102/4/2016 od 22.2.2017.
– 148-07-483-01-102/5/2016 od 13.3.2017.
– 148-07-483-01-102/6/2016 od 07.10.2019. i
– 148-07-483-01-102/8/2016 od 12.03.2020.

„U skladu sa mogućnostima za primenu dijagonalne kumulacije porekla koja je započela shodno odredbama člana 3. Priloga 1 Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 7/2013 – dalje: Konvencija), obaveštavamo vas da je Evropska komisija u Službenom glasniku Evropske unije serija C, broj 322 od 30. septembra 2020. godine, obavestila strane ugovornice (dalje: strane) o sledećem:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović