Isplata bonusa stranom fizičkom licu

U skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju  („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018) propisano da se platni promet sa inostranstvom, koji obuhvata plaćanja, naplaćivanja i prenose po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i dinarima između rezidenata i nerezidenata, obavlja u devizama i u dinarima preko banke.

Isplata bonusa, bivšem zaposlenom, smatra se isplatom zarade, koja podpada pod tekućim poslom sa inostranstvom, u smislu Zakona, po kom se plaćanje i prenos prema inostranstvu mora vršiti preko poslovne banke.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović