Trgovina stranim valutama na međunarodnim FOREX tržištima - Biljana Trifunović

Trgovina stranim valutama na međunarodnim FOREX tržištima

Nema mogućnosti da rezident – pravno lice trguje stranim valutama na deviznom tržištu u Republici kao i držanje deviza na računu u inostranstvu za tgovanje devizama na međunarodnim FOREX tržištima

  

Rezident – pravno lice može kupovati i prodavati devize za dinare na deviznom tržištu u Republici isključivo preko banke, za namene koje su dozvoljene Zakonom.

Odredbama Zakona nije predviđena mogućnost da rezident – pravno lice trguje stranim valutama na deviznom tržištu u Republici. 

U skladu sa Članom 38. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018 – dalje: Zakon) propisano je da se devize i efektivni strani novac mogu kupovati i prodavati samo na deviznom tržištu, za namene koje su dozvoljene ovim zakonom.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!