Sukcesivna isplata dividende stranom osnivaču i obaveze isplatioca

Dividenda se isplaćuje domaćim i stranim vlasnicima na osnovu odluke  o isplati dividende koju donose osnivači društva. O isplati dividende stara se direktor. Često privredna društva da ne bi ugrozila tekuću likvidnost firme prinuđeni su da islatu dividende isplaćuju sukcesivno.

 

Članom 3. stav 1. Zakona  o deviznom poslovanju propisano je da se plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši slobodno, u skladu sa ovim zakonom, dok je stavom 2. istog člana propisano da plaćanja i prenosi po osnovu tekućih poslova obuhvataju, bez ograničenja, između ostalog i prenos u inostranstvo i unos dobiti po osnovu direktnih investicija.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović