PDV na pružanje građevinskih usluga na teritoriji Kosova i Metohije

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost i uredbama koje se odnose na Zakon o porezu na dodatu vrednost prilikom prometa robe i usluga na teritoriju Kosova i Metohije, ukoliko se promet robe i usluga vrši sa teritorije Republike Srbije na teritoriju Kosova i Metohije ne obračunava se PDV.

U slučaju kada se pružaju građevinske uluge rezidentu Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije, potrebno je odrediti mesto prometa usluga kako bi se ustanovila obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost.

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, mesto prometa usluga se smatra mesto u kojem je sedište i mesto boravka primaoca usluga, ali prema Pravilniku o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, uslugama u vezi sa nepokretnostima, smatraju se samo one usluge koje su neposredno povezane sa nepokretnostima.

Prema Pravilniku o utvrđivanju usluga u veza sa nepokretnostima u svrhu određivanja mesta prometa usluga, usluge neposredno povezane sa nepokretnostima su:

  • ako se pružaju pomoću nepokretnosti u smislu da je nepokretnost ključna i nužna za pružanje usluge;
  • ako se pružaju na nepokretnosti ili su usmerene ka nepokretnosti, a za cilj imaju promenu koja se odnosi na nepokretnost (pravnu ili fizičku).

Prema navedenom, prilikom pružanja građevinskih usluga na teritoriji Kosova i Metohije, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović