Izvoz prehrambenih proizvoda u Rusku Federaciju sa poreklom iz SAD i Evropske unije

Odlukom Vlade Ruske Federacije propisan je spisak poljoprivrednih proizvoda, sirovina i prehrambenih proizvoda poreklom iz SAD, zemalja članica EU, Kanade, Australije i Norveške za koje se zabranjuje uvoz u Rusku Federaciju. Ove mere su produžene do kraja 31.12.2017.

Tarifni broj Naimenovanje
0201 Meso, goveđe, sveže ili rashlađeno
0202 Meso goveđe, smrznuto
0203 Meso, svinjsko, sveže rashlađeno ili smrznuto
0207 Meso i jestivi otpaci od živine iz tarifnog broja 0105, sveže, rashlađeno ili smrznuto
Iz 0210** Meso i jestivi mesni i drugi proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni, dimljeni
0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308 Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci
0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406 Mleko i proizvodi od mleka
0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, Povrće, korenje i krtole za jelo
0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813, Voće, uključujući i jezgrasto voće
1601 Kobasice
1901 90 11, 1901 90 91 Proizvodi na bazi žitarica, brašna skroba ili mleka
2106 90 92, 2106 90 98 04, 2106 90 98 05, 2106 90 98 09 Razni prehrambeni proizvodi (koji sadrže mleko, biljne masti)

 

Iz razloga što se u Republiku Srbiju uvoze navedeni prehrambeni proizvodi iz Evropske unije, prilikom izvoza prehrambenih proizvoda za Rusku Federaciju posebno se kontroliše preferencijalno poreklo navedenih prehrambenih proizvoda, kao i fitosanitarna ispekcija.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović