ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

 

                           

Usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca,  je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017, stupa na snagu 25. decembra 2017. godine.

Izmene obuhvataju sledeće promene:

  1. Izuzimanje od primene Zakona za članove porodica diplomatsko-konzularnog predstavništva, (član 3. stav 2. tačka 1a) Zakona, imajući u vidu njihov specifičan položaj i odredbe Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. godine.
  2. Uvodi se nova vrsta dozvole za rad, i to radna dozvola za stručno osposobljavanje i usavršavanje, (član 22a Zakona), s obzirom da se prilikom obavljanja stručne prakse, stručnog osposobljavanja i usavršavanja, pripravničkog ostvaruju prava po osnovu rada u skladu sa zakonom.
  3. Izvršeno je brisanje roka za podnošenje zahteva za produženje dozvole za rad.
  4. Izuzimanje od primene Zakona za članove autorske i glumačke ekipe, (član 3. stav 2. tačka 9) Zakona). Zbog specifičnosti audiovizuelne industrije, kao i zbog specifičnog položaja članova autorske i glumačke ekipe, a u cilju podsticanja audiovizuelne proizvodnje u Republici Srbiji, javila se neophodnost da se ova kategorija stranaca izuzme od primene zakona.

Tehničko osoblje (koje ne pripada autorskoj ili glumačkoj ekipi), a  boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana u roku od šest meseci od dana prvog ulaska u zemlju, biće u obavezi da pribavi odgovarajuću dozvolu za rad.

  1. Produženje važenja radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva, (član 21. stav 4. Zakona), za poslove od interesa za Republiku Srbiju, odnosno realizacija projekata prema predviđenom planu. Na taj način data je mogućnost produženja radne dozvole za upućena lica i kretanje u okviru privrednog društva, za period do dve godine, za lica koja obavljaju poslove ili usluge od interesa za Republiku Srbiju, samo u slučaju kada je isto predviđeno međudržavnim sporazumom.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović