Tag Archive

Tag Archives for " ZAKONAO ZAPOŠLJAVANJU STRANACA "

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

                              Usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca,  je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017, stupa na snagu 25. decembra 2017. godine. Izmene obuhvataju sledeće promene: Izuzimanje od primene Zakona za članove porodica diplomatsko-konzularnog predstavništva, (član 3. stav 2. tačka 1a) Zakona, imajući u vidu njihov specifičan položaj i odredbe […]

Detaljnije...