VRAĆANJE ROBE IZ INOSTRANSTVA

PORESKI TRETMAN DOBARA KOJA SU IZVEZENA, A KOJA SE U REPUBLIKU SRBIJU VRAĆAJU NEPRODATA ILI ZATO ŠTO NE ODGOVARAJU OBAVEZAMA KOJE PROISTIČU IZ UGOVORA, ODNOSNO POSLOVNOG ODNOSA NA OSNOVU KOJEG SU BILA IZVEZENA

 

Poresko oslobođenje za uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku Srbiju vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena, primenjuje se i posle isteka roka od tri godine od dana izvoza tih dobara.

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-II-439-02-18/5/2017 od 11.9.2017. godine)

 „Povodom pitanja koje se u praksi pojedinih carinarnica postavilo kao sporno, a u vezi sa poreskim tretmanom dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku Srbiju vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena, posle isteka roka od tri godine, čime nije ispunjen uslov za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine (član 221. stav 1. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016)), Ministarstvo finansija – Sektor za fiskalni sistem, aktom broj: 011-00-679/2017-04 od 31.8.2017. godine, obavestilo je Upravu carina sledeće.

Na uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena, PDV se ne plaća, uz ukazivanje, da ostvarivanje ovog poreskog oslobođenja nije uslovljeno vremenskim rokom.

Prema tome, poresko oslobođenje za uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena, primenjuje se i posle isteka roka od tri godine od dana izvoza tih dobara.

Odredbama člana 3. Zakona o PDV, propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje (član 7. Zakona o PDV).

Prema odredbi člana 26. stav 1b) Zakona o PDV, PDV se ne plaća na dobra koja su izvezena, a koja se u Republiku Srbiju vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena.

O prednjem se obaveštavate radi jednoobrazne primene.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović