2

AKTIVNO OPLEMENJIVANJE – ZAHTEV ZA ODOBRENJE – ZAVRŠETAK POSLA – KNJIŽENJE

*UPRAVI CARINA PODJEDNAKO SU VAŽNI –  PROIZVODNI POGON KAO I GLAVNO KNJIGOVODSTVO.

Akrivno oplemenjivanje – dorada predstavlja spoljnotrgovinski posao sa posebnim režimom. Ova vrsta posla omogućava proizvodnim preduzećima da uvezu repromaterijal koji je u momentu uvoza oslobođen dažbina, sa obavezom da nakon završetka procesa proizvodnje izveze gotove proizvode. Uvoznik se u momentu podnošenja zahteva opredeljuje, da li će dažbine po tom osnovu registrovati sa:

  • po sistemu odlaganja: koji podrazumeva da se na stranu robu namenjenu ponovnom izvozu u obliku dobijenih proizvoda ne plaća carina i PDV niti roba podleže merama trgovinske politike, ili
  • po sistemu povraćaja: koji podrazumeva da se strana roba stavlja u slobodan promet uz plaćanje dažbina (carina i PDV), a nosilac odobrenja po ovom sistemu ostvaruje pravo na povraćaj carinskog duga ili otpust carine, ako se roba izveze iz carinskog područja u obliku dobijenih proizvoda.

Poslovima aktivnog oplemenjivanja – dorade dozvoljeno je da se bave kako privredna društva, tako i preduzetničke radnje.

Prilikom uvoza repromaterijala firma da bi koristila pravo odloženog plaćanja carinskih obaveza (carina + PDV), ili pravo povraćaja  treba Upravi Carine da prezentuje sledeća dokumenta:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.