UVODI SE REGISTAR POSREDNIKA

stan 04Novi Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

UVODI SE REGISTAR POSREDNIKA

Novousvojeni Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti stupio je na snagu osmog novembra. Prema ideji predlagača, Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Zakon bi trebalo da obezbedi veću sigurnost kako građana kao ulagača, tako i onih koji trguju nepokretnostima.

Promet nepokretnosti do sada se obavljao po pravilima koja su bila propisana Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o obligacionim odnosima. Međutim, u životu su se pokazali brojni nedostaci ovih zakona: pre svega nepostojanje ugovora, isplata agencijske provizije na ruke, neprijavljen rad agenata, neadekvatni uslovi za obavljanje te delatnosti, … Novim zakonskim rešenjem –Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, trebalo bi da se obezbedi visok stepen pravne sigurnosti i zaštite svih učesnika u prometu i zakupu nepokretnosti, posebno u pogledu prava, obaveza i odgovornosti posrednika, odnosno uslova i načina obavljanja posredovanja.

Ovim zakonom se uvodi Registar posrednika koji će voditi ministarstvo nadležno za poslove trgovine. Precizirano je da poslove posredovanja mogu da obavljaju samo privredni subjekti – preduzetnici i privredna društva, upisani u Registar posrednika. Predviđeno je i redovno ažuriranje podataka u tom registru, što će omogućiti svakom učesniku na tržištu – kupcu, zakupodavcu, prodavcu, da vide koje agencije za promet nepokretnosti legalno posluju.

Jedan od uslova za obavljanje poslova posredovanja jeste da preduzetnik, ili zaposleni u njegovoj agenciji, mora da ima položen stručni ispit za poslove posredovanja. Posrednik je dužan da vodi evidenciju o svom poslu: podatke o ugovorima o posredovanju i ugovorima o potposredovanju, podatke o nalogodavcu nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja, ishodu posredovanja i posredničkoj naknadi. Osim toga, obavezan je da prilikom oglašavanja u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti, pored podataka o svom poslovnom imenu i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, oglasi podatke o ceni, lokaciji, površini i strukturi nepokretnosti.

Od posrednika se očekuje i da uplaćuje godišnju premiju osiguranja za eventualnu štetu koju obavljanjem poslova posredovanja može pričiniti nalogodavcu, u iznosu od najmanje 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po jednom osiguranom slučaju, odnosno minimalno 45.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za sve odštetne zahteve u jednoj godini osiguranja. Odredbe koje se odnose na upis u registar i plaćanje osiguranja počeće da se primenjuju 18 meseci nakon stupanja Zakona na snagu.

Na kraju, agenti nekretnina prvim svojim reakcijama podržavaju ovu nameru da se tržište nekretnina uredi i profesionalizuje. Ohrabruje ih, kažu, činjenica da novo zakonsko rešenje pruža mogućnost da se agenti profesionalci izdvoje od neprofesionalaca, kojih poprilično ima u ovom poslu. Jedino što im nije baš sasvim jasno, jeste način kako će se agentima obračunavati premije osiguranja, s obzirom da cene nekretnina u velikim i manjim gradovima nisu iste.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović