PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA FAKTORINGA


(„Sl. glasnik RS“, br. 93/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina Registra faktoringa (u daljem tekstu: Registar).

Član 2

Predmet evidentiranja u Registru su podaci o rešenjima o izdatim i oduzetim odobrenjima za obavljanje posla faktoringa, koja ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje faktoring, kao i podaci o privrednim društvima kojima su ova odobrenja izdata, odnosno oduzeta.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović