INTERKORPORATIVNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA

Strah ili oprez da firme iz Srbije ne bi ucestvovale u medunarodnom pranju novca, ili još gore u finansiranju terorizma, Vlada je  prilikom donošenja Uredbe o uslovima i nacinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa roba i usluga i izveštavanju Deviznog inspektorata o prebijanju (Sl. Glasnik RS, broj 14/2012), propisala odredena ogranicenja i provere koje se odnose na interkorporativno prebijanje dugovanja i potraživanja.

Posebni uslovi prebijanja – kompenzacije  propisani su za firme koje su po osnovu  kapitala ili ugovora povezane i cine deo multinacionalne korporacije.  Uobicajeno je da velike multinacionalne kompanije imaju firme po celom svetu, pa i kod nas, i one uglavnom posluju pod istim imenom, ili je ime sastavni deo naziva pod kojim društvo posluje, što ukazuje da je to društvo u sastavu neke multinacionalne kompanije. Maticno društvo upravlja podredenim društvima.

Propisani uslovi za realizaciju  medunarodne kompenzacije, koji se odnose na rezidentna i nerezidentna lice koje nisu povezana pravna lica, odnose se i na interkorporativno prebijanje, samo sa malo proširenim spiskom aktivnosti i dokumenta.

Interkorporativno prebijanje dugovanja i potraživanja regulisano je cl. 6-8 Uredbe o prebijanju.  Ovakvu vrstu prebijanja moguce je izvršiti ako su kumulativno ispunjeni sledeci uslovi:

 

– da je rezident – ucesnik u prebijanju u sistemu multinacionalne korporacije;

– da je prebijanje ugovoreni ili standardni nacin izmirenja medusobnih obaveza u toj korporaciji najmanje tri godine;

– da se prebijanje vrši preko jednog društva – rezidenta ili nerezidenta koji je u sistemu multinacionalne komapanije i koje obavlja prebijanje i placanja za sva ostala društva;

– da društvo nerezident koji je u sistemu multinacionalne korporacije koje obavlja prebijanje i placanje za sva ostala društva nema sedište u zemljama ili teritorijama koje imaju privilegovane poreske sisteme.

 

Da bi se realizovala  interkorporativna prebijanja, rezident koji posluje u okviru multinacionalne kompanije u obavezi je da  30 dana pre pocetka interkorporativnog prebijanja dostavi Deviznom Inspektoratu sledecu dokumentaciju:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović