6

KONACNO – ODOBRENA MEÐUNARODNA KOMPENZACIJA

Medunarodna kompenzacija koja je do pre neki dan  bila nemoguca misija, konacno je postala dostupna i za domace privrednike.

Najnovijim Zakonom o deviznom poslovanju  koji je donet prošle godine i objavljen u /”Službenom  glasniku RS” broj 31/2011/, najavljena je mogucnost, da ce u skorijoj buducnosti privrednici i preduzetnici moci da izvrše prebijanje svojih potraživanja I dugovanja sa inostranim parnerima.

Vlada je konacno donela Uredbu o uslovima i nacinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa roba i usluga i izveštavanju Deviznog inspektorata o prebijanju (Sl. Glasnik RS, broj 14/2012), koja je stupila na snagu 10. marta 2012. godine.

Posebno je važno što je dozvoljena kompenzacija vec obavljenih spoljnotrgovinskih poslova, ranije se dozvola tražila unapred, pre pocetka spoljnotrgovinskog posla,  i skoro nikad niko nije je dobio dozvolu.

Predmet prebijanja – konpenzacije može biti:

– Postojece novcano dugovanje i potraživanje nasatlo po osnovu uvoza i izvoza roba i usluga;

  • – dugovanje i potraživanje koje je dospelo;
  • – dugovanje i potraživanje koje je odredeno i to celo ili delimicno, i
  • – dugovanje i potraživanje koje nije evidentirano kod NBS kao kreditni posao sa inostranstvom.

Važno je napomenuti da bi se izvršilo prebijanje postavljen je uslov da je spoljnotrgovinski promet roba i usluga realizovan posle 17. maja 2011. godine.

  • Poslovi koji su odradeni u periodu od 01.01.-16.05.2011. godine, a nisu naplaceni i placeni, za sada ne mogu se prebijati. Za te poslove steci ce se uslovi najkasnije 10. jula kada se kod Narodne banke registruje kreditni posao sa inostranstvom po osnovu realizovanih spoljnotrgovinskih poslova. Nakon toga, moguce je uraditi prebijanje
  • Poslovi koji su realizovani do kraja 2010. i nisu planeni niti naplaceni, a registrovani su kod NBS kao kredit, za takve slucajeve, sasvim je u redu da se vec sada obavi prebijanje.
  • Postoje još dva uslova po kom osnovu nije dozvoljeno prebijanje dugovanja i potraživanja a to je:
  • – kada je to posebnim zakonom zabranjeno;
  • – kada su blokirani racuni rezidenta – ucesnika u prebijanju – radi izvršenja prinudne naplate. Ali i u takvim slucajevima postoji mogucnost uz prethodno pribavljenu saglasnost o Poreske Uprave.
  • Clanom 2 ove Uredbe propisano je i sledece: medusobna dugovanja i potraživanja mogu se prebijati u roku od godinu dana od dana izvršenog uvoza – izvoza roba ili usluga. Ukoliko je  od izvršenog spoljnotrgovinskog posla prošlo više od godinu dana, taj spoljnotrgovinski posao mora prvo da se evidentira kao kreditni posao sa inostranstvom. Nakon registracije  spoljnotrgovinskog kredita ukoliko postoje uslovi može se po odredbama ove Uredbe zatvoriti spoljnotrgovinskim prebijanjem obaveza i potraživanja.
  • Uredbom su definisane tri vrste prebijanja dugovanja i potraživanja, i to: bilateralno, interkorporativno i prebijanje po osnovu medunarodnih ugovora. Bilateralno prebijanje odnosi se na najveci broj domacih pravnih lica i preduzetnickih radnji, tako da cu se prvo pozabaviti njime, u narenim postovina obradicu i ostala dva vida kompenzacije.

1)     Bilateralno  prebijanje vrši se  izmedu rezidenta i nerezidenta koji su realizovali spoljnotrgovinski promet roba i usluga. To je najveci broj ucesnika:

– Rezident – izvoznik- poverilac i nerezident dužnik, i

–         Rezident – uvoznik – dužnik i nerezident poverilac.

–         Da bi se realizovao posao prebijanja potrebna je pismena saglasnost oba ucesnika u poslu.

Uredbom je data mogucnost: posmeni sporazum ili pismene izjave. Forma je slobodna, bitno je da se sa prebijanjem slažu obe strane, da potpišu izjavu, da se obavezno stavi datum sa kojim se obavlja prebijanje i naravno kao i udomacoj kompenzaciji na manju zajednicu sumu moguce je izvršiti prebijanje.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.