Tag Archive

Tag Archives for " Zakon o zaštiti podataka o ličnosti "

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

(„Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti […]

Detaljnije...