Tag Archive

Tag Archives for " Zakon o upravljanju otpadom "

Zakon o upravljanju otpadom

(„Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se: vrste i klasifikacija otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekti upravljanja otpadom; odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom; organizovanje upravljanja otpadom; upravljanje posebnim tokovima otpada; uslovi i postupak izdavanja dozvola; prekogranično kretanje otpada; izveštavanje […]

Detaljnije...