ZAKON O PDV Archives - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O PDV "

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn. i 30/2018) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uvodi […]

Detaljnije...

30.10.2015. ODRŽAN JE U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALJEVO SEMINAR “ZAKON O PDV-U U PRAKTIČNOJ PRIMENI”

U organizaciji Regionalne privredne komore Valjevo i preduzeća za konsalting IFA – International Financial Agency Beogradodržan je jednodnevni instruktivni seminar “ZAKON O PDV-U U PRAKTIČNOJ PRIMENI”. Predavač na seminaru bila je Biljana Trifunović, dipl.ecc, vlasnik i direktor IFA-International Finansial Agency. Na seminaru su obrađene teme: poslovanje stranih firmi i njihove obaveze iskazivanja i plaćanja PDV-a, […]

Detaljnije...

Zakon o porezu na dodatu vrednost 2015

Na zahtev velikog broja privrednika odlučili smo da ponovimo seminar na temu: PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG ZAKONA O PDV-u „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2 Cilj seminara je detaljno upoznavanje sa odredbama i članovima sa najnovijim Izmenama i dopunama Zakona o PDV, kao i njihova primena upraksi. Zakon o izmenama i […]

Detaljnije...