Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA "

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA

(„Sl. glasnik RS“, br. 96/2015) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju (u daljem tekstu: nezakonito izgrađeni objekti), uslovi, način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju, pravne posledice ozakonjenja, kao i druga pitanja od značaja za […]

Detaljnije...