Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA "

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

  („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016)/ I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način izrade, predlaganja i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva; određuju subjekti nadležni, odnosno ovlašćeni za predlaganje i realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva; prava i obaveze javnih i privatnih partnera; oblik i sadržina ugovora o javno-privatnom […]

Detaljnije...