• Home
  • Blog
  • Utvrđivanje postojanja prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Tag Archive

Tag Archives for " Utvrđivanje postojanja prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja "

Utvrđivanje postojanja prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Utvrđivanje postojanja prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja u slučaju kada je poslodavac zaključio Aneks ugovora o radu kojim je produžen period za koji je sa zaposlenim prvobitno zaključen ugovor o radu na određeno vreme Izuzimanje od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih ne primenjuje se na zaposlenog koji je sa privrednim subjektom u privatnom […]

Detaljnije...