Tag Archive

Tag Archives for " UREDBA O NAČINU DAVANJA KONCESIJE U FAZAMA "

UREDBA O NAČINU DAVANJA KONCESIJE U FAZAMA

(„Sl. glasnik RS“, br. 1/2017) Član 1 Ovom uredbom bliže se propisuje način davanja koncesije u fazama. Koncesija iz stava 1. ovog člana daje se ako javno telo donese odluku da se postupak davanja koncesije sprovede u fazama, pod uslovom da je to predviđeno koncesionim aktom i u slučaju da je procenjena vrednost koncesije veća […]

Detaljnije...