Tag Archive

Tag Archives for " Smanjenje osnovice za obračunavanje PDV "

Smanjenje osnovice za obračunavanje PDV

Smanjenje osnovice za obračunavanje PDV i smanjenje PDV obračunatog po osnovu naplate avansa u slučaju kada obveznik PDV koji je platio avans raskine ugovor o prometu dobara i usluga U momentu kada obveznik PDV koji je platio avans obavesti obveznika PDV – primaoca avansa da raskida ugovor o prometu dobara ili usluga na osnovu kojeg […]

Detaljnije...